5CS.nl 

Zorg in verandering 

 Waar ligt de toekomst van uw organisatie?

MVS of te wel Missie, Visie en Strategie, heel belangrijk, en er is op bepaalde tijdstippen ook veel aandacht voor. Wat zou het voor uw organisatie betekenen als de mensen binnen de organisatie zich dag dagelijks bewegen in de gekozen richting. Dat uw MVS het dagelijkse routeplan wordt voor uw organisatie.

Geen verwarring maar duidelijkheid 

Geen weerstand maar meedoen 

Geen ongerustheid maar vertrouwen

Geen demotivatie maar stimulans 

Geen frustratie maar enthousiasme 

Niet verzanden maar slagvaardig 


Waar moet ik naar toe, wat is mijn markt, hoe ga ik daar het gewenste rendement behalen? Wat betekenen de trends en veranderingen voor de toekomst van mijn organisatie? Veel mogelijke vragen. Kortom wat is en wat wordt uw business case?

Vragen waar men van u een antwoord op verwacht

      

Zijn de veranderingen ook voor u een zorg? 

Welke strategie moet ik volgen voor de toekomst?

U wilt uw huidige strategie verder aanscherpen of beter laten aansluiten bij alle veranderingen?  

Hoe zorg ik er voor dat de gekozen strategie ook onderdeel wordt van het dagelijks proces op de werkvloer?

Vragen waar men een antwoord van u verwacht.


WAAROM KIEZEN VOOR CHANGE-IMPROVER? 

Met behulp van een aantal stappen gaan we samen met u en uw organisatie op weg. Binnen deze stappen ontwikkelen we samen een nieuwe strategie voor de toekomst. Deze strategie zal voor u de roadmap zijn voor de toekomstige koers van uw organisatie.

Analysefase
  • Quick scan
  • Strategie sessies
  • Trend canvas
  • Invullen strategische kaart
Uitvoeringsfase

 

Een eenduidige en heldere koers waarmee uw medewerkers dagelijks aan de slag kunnen.